Орієнтири наукового пошуку оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації

Орієнтири наукового пошуку оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизаціїШановні колеги, розпочинаємо  засідання  секції 4 «Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект».

По  традиції для  всіх  учасників  повідомляю, що до нашої нинішньої  конференції учасники  нашої  секції  спільними  зусиллями  видали  два томи  наукових  праць. З урахуванням проведення нинішньої  конференції, таким  чином, план  наукової  роботи, в  основному, виконаний. До  кінця  нинішнього  року  ми  маємо  продовжити роботу  по  впровадженню  одержаних результатів  у  різних формах  інформаційно-аналітичної  діяльності та здійснювати підготовку  до  заключного  етапу  виконання  планової  теми «Бібліотечні установи у сучасному розвитку інформаційно-комунікативних процесів суспільної інформатизації».  Важливим  при цьому є  осмислення  одержаних  результатів  та  їх  впровадженню  в  практик  розвитку інформаційних  процесів національного  інформаційного  комплексу.

Політейнмент у структурі політичних комунікацій

Політейнмент у структурі політичних комунікаційВикористання технології політейнменту виводить на політичну авансцену не об’єктивну оцінку особистості кандидатів, а емоційне сприйняття створеного талановитими іміджмейкерами образу та якість підготовленого професійними режисерами політичного шоу. Скандальні заяви й епатажні вчинки приносять чималі дивіденди популістам, а головними суб’єктами політики стають не політичні партії з визначеними економічними і світоглядними принципами, а їхні лідери, орієнтовані на власні амбіції і кон’юнктурні інтереси.

Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимір

Роль міжнародних організацій у постконфліктному миробудівництві: комунікаційний вимірСвітова практика свідчить, що майже половина всіх постконфліктних держав повертаються до стану конфлікту протягом 5 років після підписання мирової угоди. Такі дані вимагають суттєвого покращення інструментарію міжнародної співпраці у питаннях миробудівництва. Особливу роль у постконфліктному врегулюванні відіграє інформаційно-комунікаційна діяльність національних та міжнародних установ. Важливе значення подоланню наслідків конфліктів і відновленню сталого миру у різних державах приділяє ООН, Міжнародний Центр Правосуддя Перехідного Періоду, Інститут справедливості та примирення у Південній Африці.

Національна бібліотека Австралії: зберігання, об’єднання та співпраця

Національна бібліотека Австралії:  зберігання, об’єднання та співпрацяНаціональна бібліотека Австралії як провідна установа країни у своїй галузі відреагувала на вимоги часу розробкою провідних цифрових платформ, створенням величезної онлайн колекції та цифровою дослідницькою інфраструктурою.

Використання бібліотеками рекомендаційних сервісів як інструменту користувацької активності

Використання бібліотеками рекомендаційних сервісів як інструменту користувацької активності

У роботі виявлено напрями бібліотечного використання рекомендаційних сервісів. Визначено ефективні форми роботи бібліотек із використанням потенціалу рекомендаційних сервісів.

Основні напрями розвитку професійних якостей редагування науково-інформаційних видань сучасної бібліотеки

Основні напрями розвитку професійних якостей редагування науково-інформаційних видань сучасної бібліотекиТези присвячено актуальним питанням професійного вдосконалення науково-редакційних працівників сучасних комп’ютеризованих бібліотек. Розглянуто основні напрями вдосконалення професійних якостей цієї категорії працівників в умовах розвитку електронних інформаційних технологій.

Інформаційний супровід розвитку стратегічних комунікацій: досвід зарубіжних бібліотек

Інформаційний супровід розвитку стратегічних комунікацій: досвід зарубіжних бібліотекУ доповіді висвітлено наукова проблематика організації інформаційного супроводу розвитку стратегічних комунікацій у процесах державотворення, вирішення глобальних питань.

Дослідження і збереження інформації регіональних засобів масової комунікації політичних партій в бібліотеках України

Дослідження і збереження інформації регіональних засобів масової комунікації політичних партій в бібліотеках УкраїниДосліджено підходи до вивчення і збереження інформації партійних ЗМК в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та обласних бібліотеках південних областей України.

Бібліотечний аналіз соціально-комунікативних аспектів функціонування української економіки в умовах міжнародних криз

Бібліотечний аналіз соціально-комунікативних аспектів функціонування української економіки в умовах міжнародних  кризНаведено соціально-психологічну специфіку міжнародних економічних криз 2020 р.: кризою світової економіки під впливом пандемії коронавірусу COVID-19 і глобальною нафтовою кризою. Визначено суттєві відмінності, що існують у механізмах суспільного сприйняття цих криз. На базі практичного досвіду СІАЗ НБУВ представлено можливості наукових бібліотек для аналізу соціально-комунікативних аспектів цих криз.

Комунікаційна стратегія бібліотек в реалізації діалогу влади та суспільства

Комунікаційна стратегія бібліотек в реалізації діалогу влади та суспільстваУ дослідженні розглянуто сучасні практики комунікаційних процесів в бібліотеках. Висвітлено як бібліотеки можуть сприяти більш ефективній політиці органів державної влади.

Інформаційно-аналітичний супровід державних інституцій: досвід Бібліотеки Конгресу США

Інформаційно-аналітичний супровід державних інституцій: досвід Бібліотеки Конгресу СШАРозглянуто досвід науково-дослідної та прикладної діяльності Congressional Research Service (CRS) – Дослідної служби Бібліотеки Конгресу США з інформаційно-аналітичного забезпечення державних інституцій. Проаналізовано теоретико-методологічні засади та шляхи практичної реалізації CRS наукового, інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади в Сполучених Штатах Америки. Обгрунтовано потенціал національної бібліотеки в науковому, інформаційно-аналітичному забезпеченні владних інституцій, важливість вивчення зарубіжного досвіду.

Сучасні електронні ресурси в системі наукових комунікацій медичної галузі

Сучасні електронні ресурси в системі наукових комунікацій медичної галузіУ роботі аналізуються сучасні електронні ресурси, їх практична спрямованість та оцінка значущості нових комунікаційних засобів у системі наукових комунікацій медичної галузі.

Президентські бібліотеки США в контексті україномовного енциклопедознавства

Президентські бібліотеки США в контексті україномовного енциклопедознавстваРозглянуто питання управління сучасними комунікаціями та організації виробництва інформації в мережі Інтернет щодо функціонування президентських бібліотек США.

Бібліотека як учасник соціокультурних комунікацій влади і громади: зарубіжний досвід

Бібліотека як учасник соціокультурних комунікацій  влади і громади: зарубіжний досвідРозглянуто провідний зарубіжний досвід взаємодії органів державної влади з громадськістю на прикладі Юридичної бібліотеки Конгресу США. Особливу увагу зосереджено на специфіці роботи Центру досліджень соціальних комунікацій як важливої інформаційно-аналітичної структури Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, що забезпечує інформування громад у сфері суспільних, політичних, економічних процесів в Україні.