Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни. Наукова доповідь [Л. А. Дубровіна (керівник проекту), О. С. Онищенко, В. М. Горовий та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2018. – 72 с.

У науковій доповіді розглядаються процеси трансформації регіонів в умовах розвитку інформаційного суспільства, особливості негативних інформаційних впливів на них в умовах гібридної війни РФ проти України та шляхи нейтралізації негативних інформаційних впливів.

Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностейЦентр досліджень соціальних комунікацій пропонує взяти участь в обговоренні актуального дослідження Горового Валерія Микитовича, доктора історичних наук, професора, заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних суперечностей».

Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель у 2016 році (Наукова доповідь)

Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікаційСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Термінологічні характеристики постіндустріального  суспільстваЦентр досліджень соціальних комунікацій пропонує взяти участь в обговоренні актуального дослідження Горового Валерія Микитовича, доктора історичних наук, заступника генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства». Нас дуже цікавить ваша думка! Обговорення дослідження

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету  проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Інформаційні технології ХХI ст. створили нові можливості для загальноцивілізаційної еволюції, зростаючого значення інформаційних ресурсів у суспільному прогресі, для соціального розвитку, формування нової системи суспільних взаємовідносин, підвищення  якості інформаційних обмінів і взаємовпливів, у тому числі на міждержавному рівні. Ці обміни і взаємовпливи можуть мати  як позитивне, так і негативне значення, що не збігається з романтичними уявленнями про перспективи нового  інформаційного суспільства.

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Розвиток і захист національного інформаційного простору в умовах становлення сучасного інформаційного суспільства є основою вдосконалення соціальної структуризації суспільства на постіндустріальному етапі його  розвитку, джерелом суспільного прогресу. Утвердження нової організації  суспільства приносить державам і націям як нові стимули для еволюції, пов’язані  з розвитком глобального інформаційного простору, міжнародних інформаційних обмінів, можливістю оперативного використання передового досвіду, нових наукових здобутків, так і нові суперечності, що  виникають у суспільних відносинах між відживаючими й новими соціальними структурами, зумовлює нові проблемні ситуації у міждержавних  відносинах. Такі суперечності особливо загострюються у зв’язку з нерівномірним розвитком  націй і держав у сучасному світі і водночас утвердженням на основі  електронних інформаційних технологій  глобальної інформатизації, що стала спільним знаменником для всіх показників цього  розвитку, для формування нової ієрархії в міждержавних відносинах, властивої  інформаційному суспільству.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж(Наукова доповідь за темою дослідження)                             

Глобальна інформатизація стрімко прискорила інтегративні процеси  у світовому масштабі з їх позитивними  й негативними  впливами на всі держави і нації.  Цивілізація увійшла в  інформаційний етап свого розвитку, при якому технологічна система  та енергетична база  трансформуються в нову техно- та інфосферу, здійснюється перехід від сировини і енергії як основного виробничого ресурсу до інформації (Д. Белл). Усе це   призводить до різкого прискорення всіх процесів самоорганізації суспільства.

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного просторуВ. Попик

Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного простору

1.  Зміни, які відбуваються у інформаційному просторі, настійно вимагають пошуку нових дієвих стратегій інформаційно-бібліотечної діяльності. Сьогодні одним з найважливіших напрямів у цій справі виступає розвиток координації, кооперації та інтеграції зусиль не лише між самими бібліотеками, але й з іншими учасниками комунікативних процесів.

Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культуриПроблемою проблем розвитку бібліотечної галузі є її адаптація до умов цифрової культури. Процес переходу на електронні технології і носії інформації йде прискореними темпами і недалекий той час, коли цифрова культура стане панівною. Вона визначатиме характер суспільних і міжлюдських відносин, інформаційних обмінів. Звичайно, це викликає необхідність суттєвих змін у діяльності бібліотек як історично сформованих центрів накопичення, збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань.

Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»Секція 3. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.