Склад редакційної колегії

«Наукових праць Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського»

 

1. Попик В.,  чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук (голова)

2. Боряк Г., чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук

3. Воскобойнікова-Гузєва О., д-р наук із соц. комунікацій (заст. голови)

4. Горовий В., д-р іст. наук (заст. голови)

5. Гранчак Т., д-р наук із соц. комунікацій

6. Добко Т., д-р наук із соц. комунікацій

7. Дубровіна Л., чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук (заст. голови)

8. Ковальчук Г., д-р іст. наук

9. Кулешов С., д-р іст. наук

10. Лобузіна К., д-р наук із соц. комунікацій

11. Манолаке К., д-р політології (Республіка Молдова)

12. Мотульський Р., д-р пед. наук (Республіка Білорусь)

13. Нарбутас С., д-р гуманіт. наук (Литовська Республіка)

14. Омельчук В., д-р іст. наук

15. Онищенко О., акад. НАН України, д-р філос. наук 

16. Папакін Г., д-р іст. наук

17. Петров В., акад. НАН України, д-р техн. наук

18. Половинчак Ю., канд. іст. наук (відп. секр.)

19. Тахіров К., д-р філос. наук (Азербайджанська Республіка)

20. Шевченко Л., д-р філол. наук

21. Шип Н., д-р іст. наук

22. Широков В., акад. НАН України, д-р техн. наук