Інтелектуальна свобода та доступність інформації29 січня в рамках міжнародної взаємодії  бібліотечних асоціацій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся круглий стіл «Роль професійних бібліотечних асоціацій у відстоюванні інтелектуальної свободи».

Роботу круглого столу розпочав Валерій Горовий, заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи, д-р іст. наук, професор. У своєму виступі він зробив наголос на місце   інтелектуальної свободи та національного інтересу в контексті розвитку глобальної інформатизації.

Валерій Горовий відзначив, що забезпечення  інтелектуальної свободи є головним аспектом розвитку  суспільства, це напрям до підвищення інтелектуального потенціалу та життєздатності кожної держави.

Глобальні процеси інформатизації  призводять до  культурної уніфікації-це небезпечно для перспективного розвитку цивілізації. Адже саме своєрідність,  національний колорит і традиції можуть бути тим джерелом творчого розвитку, який привнесе у світовий інформаційний простір розвиток  та багатогранність, наповнить додатковим змістом міжнародні відносини.

Водночас поява нових технологій ставить перед суспільством нові виклики, пов’язані  із необхідністю створення  баз даних, обробкою  та збереженням актуальної, суспільно необхідної інформації. Постає питання про внесення змін в законодавче забезпечення системи  збереження та одержання інформації як із національних так і міжнародних джерел. Отже у національному вимірі проблема інтелектуальної свободи потребує перегляду нормативно-правової бази.

Крім того, на прикладі діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, доповідач обґрунтував зростаючу роль бібліотек  у забезпеченні інтелектуальної свободи через формування суспільно-значимих електронних резервів, які можуть використовуватися в інтересах держави та для забезпечення рівного й вільного доступу до інформації, а також пропонування нових послуг в умовах розвитку інформаційних обмінів.

Про роль професійних бібліотечних асоціацій у відстоюванні інтелектуальної свободи  та міжнародний досвід  висловлювали свою думку фахівці.

Мартин Вейд, професор Університету Роберта Гордона, в минулому директор Національної бібліотеки Шотландії, наразі голова комітету Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) зі свободи доступу до інформації та свободи висловлення (FAIFE), присвятив свій виступ питанням адвокації.

Адвокація це політичний процес, ініційований особою або групою осіб, що має на меті вплинути на прийняття рішень у політичних,економічних, соціальних системах та закладах. Важливо, що «впливати» має в перекладі і інші трактування, а саме «змінювати» думку інших. І в цьому процесі важлива роль відводиться саме таким інформаційним центрам, як бібліотеки та аналітичні центри.

ІФЛА проголошує фундаментальне право людей на доступ до інформації та свободу висловлення без обмежень. А підтримка інтелектуальної свободи-це ключова функція бібліотечної  та інформаційної  професії у всьому світі, яка закріплюється у кодексах етики та застосовується на практиці.

Крім того, Мартин Вейд висвітлив діяльність Британського Королівського інституту бібліотечних та інформаційних професіоналів (CILIP), який  він теж представляє, щодо позитивного досвіду  ефективної  адвокації  публічних і шкільних бібліотек, законодавства про авторське право, участі у виборних процесах, проведення маркетингових досліджень, зміну підходів до професійних навичок, підвищення кваліфікації бібліотекарів тощо.

Діяльність Американської бібліотечної асоціації із забезпечення інтелектуальної свободи  презентувала Сюзан Міллер, аташе з питань бібліотек Посольства США в Польщі, Україні та Молдові.

Вона ознайомила  присутніх із діяльністю Американської бібліотечної асоціації та бібліотекарів, а саме інтелектуальної свободи, детально зупинившись на таких, як: допомога  у навчанні читати й критично мислити; підтримка емігрантів (оволодіння англійською мовою та навичками читання); адвокаційні заходи на місцевому та федеральному рівнях;  методична підтримка бібліотечних заходів; співпраця з партнерами (окремими особами та організаціями), що опікуються питаннями інтелектуальної свободи; публікації та консультування; боротьба із перекриванням доступу до  інтернет-ресурсів тощо.

Сюзан Міллер розповіла про те, що не лише бібліотеки мають гарантувати інтелектуальну свободу, а й друзі та партнери, яких бібліотеки долучають до навчання школярів, бібліотекарів і читачів з цього питання.

Роботу круглого столу було завершено обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з діяльністю української бібліотечної асоціації. Доповідь зробила координатор американських центрів, член комітету ІФЛА , із свободи доступу до інформації та свободи висловлення, віце-президент Української бібліотечної асоціації Валентина Пашкова.

Із повним  текстом регламентуючих документів можна ознайомитись на сайті http://ula.org.ua.

 

Роль професійних бібліотечних асоціацій для адвокації інформаційної свободи

Діяльність Американської бібліотечної асоціації із забезпечення інтелектуальної свободи

РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИНЦИПУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СВОБОДИ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК

 

Інтелектуальна свобода та доступність інформації Інтелектуальна свобода та доступність інформації