Керівництво веб-ресурсу
Центру досліджень соціальних комунікацій 

 

Валерій Микитович Горовий – керівник проектів, заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії ім. Д. І. Чижевського НАН України

Юлія Миколаївна Половинчак – керівник НЮБ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Наталія Георгіївна Іванова – завідувач аналітично-прогностичного відділу НЮБ, кандидат історичних наук

Струнгар Валерія Валеріївна  завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами НЮБ, кандидат наук із соціальних комунікацій