Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища

(Наукова доповідь за темою дослідження)

Активізації  національних процесів у сучасному світі сприяє розвиток інформатизації, збагачення  інформаційної основи соціокультурних процесів новою інформацією. Однак інтересам національного розвитку відповідає  насамперед інформація, створена у відповідній національній традиції  або ж необхідним чином адаптована до цієї традиції із-за меж національного інформаційного простору. У зв’язку з цим при розгляді трансформації  сучасної  інформаційної основи, на якій  відбувається  еволюція держави й нації, набувають  вагомого  значення як  особливості організації  власного  виробництва та використання інформаційних ресурсів в інтересах національного розвитку, так і врахування   зовнішніх  факторів, пов’язаних   із впливами глобального інформаційного простору на національний інформаційний процес. При цьому слід зазначити, що в умовах сучасної України саме зовнішні фактори в розбудові національного інформаційного простору на сьогодні є превалюючими, що не завжди позитивно впливає на процес розвитку українського суспільства.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити