Україна у фокусі іноземних ЗМІ Моніторинг інформаційного поля за темою «Україна у фокусі іноземних ЗМІ» за період з 16 по 31 січня 2019 р. дав змогу виявити та проаналізувати 335 повідомлень, які висвітлюють проблеми України. Загалом опрацьовано 34 сайти іноЗМІ, зокрема, 21 сайт західних ЗМІ та 13 – російських. Загальна характеристика відібраних для аналізу матеріалів за даний період становить 72,9% матеріалів, опублікованих російськими ЗМІ та 27, 1% – західними ЗМІ. Таке співвідношення дає підстави стверджувати про високу інтенсивність висвітлення українського питання російськими ЗМІ, що майже в чотири рази вища за відповідний інтерес західних медій.