Публікаційна активність науковців

Наука

Кількість публікацій українських дослідників у міжнародних наукових базах даних Scopus та Web of Science постійно зростає. Про це свідчать дані публікаційної активності закладів вищої освіти та наукових установ, підпорядкованих МОН України, за 2015–2017 рр., зібрані та проаналізовані фахівцями ДНТБ України. Детальніше читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 11 (С.66–77).