Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору7 листопада 2018 р. в рамках роботи Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбулась робота секції 4 «Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору» (науковий керівник – заступник генерального директора НБУВ, доктор історичних наук, професор В. М. Горовий, учений секретар – старший науковий співробітник СІАЗ НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Т. Ю. Гранчак).

Матеріали конференції