В НАН України започатковуються гранти для створення молодіжних дослідницьких лабораторій (груп) молодих учених для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Метою конкурсу на здобуття гранту є виявлення перспективних майбутніх наукових керівних кадрів, підтримка й розвиток співпраці молодих учених НАН України із зарубіжними партнерами, підтримка фундаментальних наукових досліджень, а також досліджень, які спрямовано на створення наукоємної продукції. Детальніше читайте у випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 6 (С. 59–60).