4 жовтня 2017 р. в рамках роботи Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація» відбулась робота 3 секції «Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології» (керівник – заступник гендиректора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф. В. М. Горовий, учений секретар – Гранчак Т. Ю., ст. наук. співроб., д-р наук із соц. комунікацій).

Аудіозаписи виступів секції можна послухати за посиланням:

 

 

 

 

Заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з наукової роботи, керівник СІАЗ, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В. М. Горовий «Бібліотека в інформаційному суспільстві»;

 

 

 

 

Завідувач відділу СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, доцент М. Б. Закіров «Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у політичних трансформаціях постіндустріального суспільства»;

 

 

 

Керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук Ю. М. Половинчак «Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій»;

 

 

 

Старший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій В. І. Бондаренко «Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях»;

Старший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук, доцент С. Г. Закірова «Символізм правової міжкультурної комунікації: формування традиції»;

Старший науковий співробітник СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук В. Е. Пальчук «Розвиток діяльності науково-інформаційних центрів в умовах інтенсифікації інформаційних обмінів».