УДК 378.4.007 (477.74)

ISBN 978-966-2989-34-2

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-12 вересня 2015 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. - Одеса : ФОП-Гаража, 2015. - 625 с.

Збірник укладено на основі матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інформаційної освіти, комунікативної компетенції, лінгвістичної компетенції за фахом, філософіїї і культури сучасного фахівця, розробки й впровадження інноваційних освітніх технологій, яка була проведена Одеським національним політехнічним університетом 10 - 12 вересня 2015 року. До збірника увійшли статті й тези доповідей, в яких розглядаються актуальні проблеми кола наук із соціальних комунікацій.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів і студентів.