Бірюкова Т. Л., Спрінсян В. Г. Ресурси та технології інформаційного менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Леонідівна Бірюкова, Василь Георгійович Спрінсян; Одес. нац. політехн. ун-т.– Одеса : Сімекс-прінт, 2012.– 248 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання координації інформаційної діяльності у глобальному інформаційному просторі та особливості функціонування інформаційних структур в установах і на підприємствах різних видів та типів з урахуванням сучасних тенденцій до інновацій та спрямування кадрових ресурсів до творчого розвитку.

Навчальний посібник призначено для студентів та аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, шкіл бізнесу та управління, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також для спеціалістів - практиків та ділових людей.