Міністерство освіти і науки України

Одеська обласна державна адміністрація

Одеська обласна рада

Одеська обласна наукова бібліотека ім. М. Грушевського

Асоціація документознавців України

Одеський національний політехнічний університет

Харківська державна академія культури

Національний педагогічний університет ім.. М. П. Драгоманова 

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф, Одеса, 11-13 вересня 2014 року / під аг. ред.. В. Г. Спрінсяна. – Одеса.: Грінь Д. С., 2014 . – 505 с.

Збірник укладено на основі матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інформаційної освіти, комунікаційної компетенції, філософії і культури сучасного фахівця та розробки й впровадження інноваційних освітніх технологій, що була проведена Одеським національним політехнічним університетом 11-13 вересня 2014 року. До збірника увійшли статті та тези доповідей, в яких розглядаються актуальні проблеми кола наук із соціальних комунікацій.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.