В. Г. Спрінсян

Витоки формування документаційного менеджменту

Обгрунтовується необхідність форування у структурі сучасного документознавства самостійного наукового напрямку – документацій ний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджмента та зміст термінів «керування/управління документацією», «документаційне забезпечення управління», «керування документаційними процесами», «документаційний менеджмент»; розкривається сутність документаційного менеджмента.