Спрінсян В. Г., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету, голова Асоціації документознавців України

Бірюкова Т. Л., кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

Коляда-Березовська Т. Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

Розвиток міжвузівської науково-методичної взаємодії в контексті євроінтеграційних процесів: ключові питання документознавства та інформаційної діяльності

Аналізуються нові можливості науково-методичної взаємодії у вирішення ключових питань документознавства та інформаційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції.

Спрінсян В.Г., Бірюкова Т.Л., Коляда-Березовська Т.Ф. Розвиток міжвузівської науково-методичної взаємодії в контексті євроінтеграційних процесів: ключові питання документознавства та інформаційної діяльності / В.Г. Спрінсян, Т.Л. Бірюкова, Т.Ф. Коляда-Березовська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів VІ міжнародної наук. – практ. конф. –  К., 2009. – С.192-195.