7 жовтня 2015 р. в рамках роботи Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація» відбулась робота секції 3 «Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій» (керівник – заступник гендиректора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф. В. М. Горовий, учений секретар – заввідділом політологічного аналізу СІАЗ НБУВ, д-р соц. ком., старш. наук. співроб. Т. Ю. Гранчак).

У роботі секції взяла участь 41 особа, зокрема провідні фахівці Наукової бібліотеки Національного університету ДПС України, НТБ Київського національного університету технології і дизайну, кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, НТБ Національного авіаційного університету, ДНТБ України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, Національної бібліотеки України для дітей, НБУВ. 

Роботу секції відкрив Горовий В. М., який наголосив на значенні  процесу  еволюції соціальних інформаційних комунікацій в контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, яка поряд з позитивними впливами містить, також,  і загрозу загальної уніфікації, спричинює процеси, негативні для перспектив національного розвитку, та підкреслив  актуальність прогнозно-аналітичних підходів до вивчення процесів вертикальних і горизонтальних обмінів, вироблення методик управління цими процесами.

Було зазначено, що трансформація мережі інформаційних комунікацій в інтересах розвитку національного інформаційного простору, розвиток механізмів впливу на них і тим самим забезпечення зміцнення національного інформаційного суверенітету сприяє нейтралізації негативних інформаційних процесів. Як ішлося в доповіді, ці комунікації, в рамках існуючого правового поля вимагають державного контролю, забезпечення подальшого розвитку інформатизації в країні, забезпечення можливостей доступу та використання громадянами суспільнозначущих інформаційних ресурсів, інформації, необхідної для розвитку особистості і суспільства.

Під час роботи секції, також, було обговорено актуальні питання діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів національних бібліотек, оптимізації їх комунікації з користувачами за допомогою веб-технологій, використання соціальних медіа в бібліотекознавчих дослідженнях та як джерела інформації соціальної тематики для бібліотек. В рамках роботи секції було представлено 60 доповідей, з яких 9 детально обговорено і продискутовано. Розглянуто комплекс проблем, пов’язаний  з висвітленням актуальних питань оптимізації та підвищення ефективності інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек в умовах поширення електронних технологій, напрацюванням інноваційних методик використання інформаційних ресурсів Інтернет-середовища в процесі підготовки бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту та його просування на інформаційний ринок, посиленням суспільного впливу бібліотечних структур, окресленням тенденцій їх розвитку як сучасних інформаційно-комунікаційних комплексів, розкриттям специфіки і нових можливостей комунікації бібліотек, пов’язаних з використанням інструментарію соціальних медіа.

Секція обговорила і схвалила до прийняття Проект рекомендацій до заключного документу конференції і пропозиції до нього, в яких було зроблено наголос на необхідності:

-    з метою підвищення ефективності електронного урядування роз’яснення діяльності владних структур та розвитку співробітництва інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ з громадськістю шляхом розробки, підготовки і поширення відповідних бібліотечно-інформаційних матеріалів;

-    з метою підвищення ефективності діяльності бібліотечних структур в інтернет-середовищі доповнення підтримки функціонування бібліотечних веб-сайтів підтримкою функціонування бібліотечних сторінок в соціальних медіа;

-    з метою посилення адресності бібліотечно-інформаційної роботи, широкого інформування про фонди бібліотеки та надання доступу до зібраних в них документованих знань використання в бібліотечній практиці соціальних медіа різноформатного контенту (текстових, відео, аудіо, графічного формату), створення бібліотечних мережевих кластерів.

 

Учений секретар секції                                         Т. Ю. Гранчак