Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація»Секція 3. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аксьонова Н. Д., наук. співроб. Аналіз використання маніпулятивної термінології в назвах статей в медіа-просторі

Беззуб І. О., молодший науковий співробітник. Електронна бібліотека як частина інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу

Берегельський А. В., молодший науковий співробітник. Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності

Блажкевич А. Л., науковий співробітник, к. іст. наук. Роль електронних юридичних порталів у формуванні правової культури громадянського суспільства

Бондаренко В. Технологічний аспект функціонування віртуальної виставки в бібліотечному середовищі

Булахова Г. І.,  молодший науковий співробітник. Реклама бібліотек на веб-сайті

Бусол О. Ю. Кібернетичний підхід до інформації в діяльності бібліотек

Вишневська І. А. Особливості використання інформації соціальних мереж в інформаційно-аналітичній діяльності

Волковинська В. О., н.с., НБУВ. Специфіка презентації наукових установ та спеціалізованих фондів в онлайнових соцмережах (на прикладі Фонду Президентів України)

Ворошилов О. В.,  редактор I категорії. Інформаційно-аналітичний чинник у діяльності сучасної бібліотеки

Галаган Л. М., директор ФПУ НБУВ, канд. політ. наук, старш. наук. співроб. Інтернет-представництва органів державної влади як інституціональні структури системи електронної взаємодії влади з суспільством

Горова С. В., старш. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій. Бібліотечні фонди як ресурс нейтралізації негативних інформаційних впливів

Гах І. П., мол. наук. співроб. Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в інформаційно-бібліотечному середовищі

Горенко Т. І., старш. наук. співроб., канд. екон. наук. Ризики фінансової комунікації та роль аналітичної інформації у розвитку інформаційного простору фінансової галузі

Давидова І. О.  Системні трансформації в бібліотечній сфері діяльності: до питання наукової організації управління

Дубас Т. П., зав. відділу. Науково-видавнича діяльність бібліотек як чинник розвитку комунікаційних процесів

Желай О. П., т.в.о заввідділу, молодший науковий співробітник.  Бібліотечна діяльність в системі нейтралізації антиукраїнської пропаганди

Іванова Н. Г., завідувач аналітично-прогностичного відділу НЮБ, к. іст. наук; Організаційні і правові питання забезпечення інформаційної безпеки держави

Калініна Л. А., канд. пед. наук, доцент кафедри культурно-досугової діяльності, Миколаївського Київського національного університету культури та мистецтв. Бібліотечний документальний театр як засіб соціальної комунікації

Кривецький О. П., головний редактор.  Професійні вимоги до співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек

Кулицький С. П., старш. наук. співроб. Аналіз соціальних комунікацій у сфері економіки та їх наукового забезпечення на базі ресурсів національної бібліотеки

Медведєва В. М., науковий співробітник, к.і.н. Значення сучасної бібліотеки в забезпеченні доступу користувачів до інформаційних ресурсів

Миськевич Т. М., провідний бібліотекар. Роль бібліотек у вирішенні  проблем інформаційної соціалізації людей похилого віку в Україні

Натаров О. О.,  молодший науковий співробітник. Правова освіта населення – один з пріоритетних напрямів роботи бібліотечних установ України

Пальчук В. Е., старш. наук. співроб., канд. істор. наук.  Роль бібліотеки в інформаційному процесі впровадження електронного урядування

Пестрецова О. О., молодший науковий співробітник. Перспективні шляхи формування системи бібліотечного правового інформування

Пригорницька О. Г., молодший науковий співробітник. Особливості аналітичної роботи з регіональними ЗМІ

Присяжна Л. В., старший науковий співробітник, к. наук із соц. ком.  Інноваційні зміни в бібліотеці на основі бенчмаркінгу

Покровська Г. Г., головний бібліограф. Використання регіональних. інтернет-ресурсів в бібліотечно-аналітичній роботі

Половинчак Ю. М., завідувач відділу, к. іст. наук. Особливості продукування суспільно значимої інформації в інтернет-просторі

Полтавець С. В., старший науковий співробітник НБУВ, к. політ. наук.  Ретроспективні документи з історії українського козацтва як джерело наповнення соціальних комунікацій

Потіха А. Л., наук. співроб. Сторінки політичних партій в соціальних мережах як джерело підготовки інформаційно-аналітичного продукту

Рудь І. М., мол. наук. співроб.  Використання засобів сучасних пошукових систем для оптимізації пошуку інформації в умовах бібліотечних аналітичних підрозділів

Саморукова О. М.,  молодший науковий співробітник. Інформаційні продукти з моніторингу висвітлення української тематики в зарубіжних медіа

Симоненко О.В., наук. співроб., канд. політ. наук. Інформація в забезпеченні ефективності функціонування політичного лідерства: роль бібліотек

Соколова І. В., мол. наук. співроб.  Використання інформаційної продукції електронних регіональних ЗМІ у виробничій діяльності бібліотек

Струнгар В. В., провідний бібліотекар. Використання соціальних медіа в бібліотекознавчих дослідженнях

Тарасенко Н. В.,  мол. наук. співроб.  Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних мережах як інноваційний інформаційний продукт бібліотеки

Терещенко І. Ю. Використання мобільних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек

Троїцька К. В., провідний бібліограф. Штрихи до портрету сучасної дитячої бібліотеки України

Федоренко О. І., редактор I категорії.  Інноваційні технології впровадження інформаційно-комунікаційних систем у бібліотеках України

Чернявська Л. П., молодший науковий співробітник. Cтворення гендерних інформаційних ресурсів як форма наукового забезпечення гендерних досліджень

Чуприна Л. А., завідувач відділу, к. соц.ком. Соціальні мережі як джерело інформації соціальної тематики

Шлапак Ю. С., провідний редактор. Реалізація функцій електронного та друкованого (паперового) підручників (на прикладі  функцій інформаційної, розвивально-виховної і функції закріплення та самоконтролю)

Якименко Ю. А., мол. наук. співроб.  Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку

Семесько Валентина Олександрівна. Платні послуги бібліотек:правовий аспект та зарубіжний досвід

Федорчук А. Г., наук співроб НБУВ. Особливості процесу відстеження інформаційних потоків про Україну в закордонних мережевих ресурсах

Черпак Т. В., мол. наук. співроб. НБУВ Особливості аналітичного супроводу парламенту України в законодавчому процесі