Друк

Мультикультурализм: pro et contra

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Жангожа Рустем Мультикультуралізм: pro et contra [Текст] / Р. Жангожа, — ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» — Київ, 2016. — 208 с. 

У книзі «Мультикультуралізм: pro et contra» розглядаються процеси активізації глобалізації, яка несе в собі масштабні системні зміни цивілізаційних процесів, а також в соціальному, культурному та індивідуальному вимірі цивілізації. Ці зміни несуть в собі як негативні, так і позитивні признаки і характеристики, які розглядаються автором у контексті мультикультуралізму і транскультурації.

Друк

Кваліфікація повторності злочинів: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Кваліфікація повторності злочинів: монографіяУстрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія / Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.

У монографії розкрито зміст та обсяг поняття повторності злочинів, розглянуто регламентацію повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та врахування її у правозастосовній діяльності, розроблено правила кваліфікації повторності злочинів. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону у вирішенні питань кваліфікації повторності злочинів.

 

Друк

Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографіяРудий Н. Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: монографія / Назар Ярославович Рудий. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 216 с.

У монографії здійснено спробу історико-правового осмислення зародження та розвитку інституту опіки і піклування в Україні, розкрито закономірності його існування як у звичаєвому, так і позитивному праві. Встановлено зміст та завдання інституту опіки і піклування на різних етапах його розвитку. Виокремлено національні особливості регулювання опікунських відносин, які постійно зберігалися та вдосконалювалися в рамках діючих правових джерел.

Друк

Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографіяНазар Ю. С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: монографія / Ю. С. Назар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160 с.

У монографії досліджуються відносини, що виникають між органами внутрішніх справ та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час профілактики адміністративних правопорушень. Здійснено характеристику взаємодії суб’єктів на регіональному і місцевому рівнях у системі профілактики адміністративних правопорушень. Розглянуто використання організаційно-правових форм управління у взаємодії територіальних органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у профілактиці адміністративних правопорушень.

Друк

Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія

Автор: Redaktor. Posted in Монографічна література

Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографіяМачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Проаналізовано теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. Запропоновано концепцію педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю, модель її реалізації та критерії ефективності. Розкрито організаційно-методичні засади, зміст, форми, методи та засоби педагогічної освіти магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного спрямування.