• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Бібліотека в інформаційному суспільстві
  • Фінансування НАН України у 2018 р.
  • Інтерв’ю з суддею Верховного Суду України М.В. Мазуром

Пішов з життя видатний український Мислитель Мирослав Попович

Пішов з життя видатний український Мислитель Мирослав Попович10 лютого 2018 року на 88 році життя перестало битися серце визначного українського ученого-філософа, директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, академіка НАН України Мирослава Володимировича Поповича. Вся його професійна наукова діяльність пов’язана з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Діапазон наукових пошуків М. В. Поповича охоплював ряд найважливіших проблем логіки наукового пізнання та методології науки. Йому належить визначний внесок у дослідження історії вітчизняної культури, культурології та філософських основ природознавства.

Сучасні українсько-польські економічні відносини

Українсько-польські економічні відносини розвиваються за кількома напрямами, які можуть по-різному реагувати на зміни у двосторонніх політичних відносинах Польщі й України. Основною сферою українсько-польських економічних відносин є взаємна торгівля товарами і послугами.

Детальніше про стан та перспективи українсько-польських економічних відносин дізнавайтеся в продовженні аналітичного огляду С. Кулицького «Стан і перспективи розвитку українсько-польських економічних відносин у сфері торгівлі» в № 3 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 55-63).

Сільська медицина в контексті медичної реформи

У 2018 р. уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, а якість медичної послуги наближена до людини.

Детальніше про реалізацію медичної реформи в Україні читайте в аналітичному огляді В. Пальчук «Пріоритет 2018 року – реформування сільської медицини» в № 3 «Україна: події, факти, коментарі» (с. 43-55).

Проблеми інтеграції ВПО України

Проблема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), залишається однією з найгостріших для сучасної України. За оцінками експертів, наша держава посідає дев’яте місце у світі за кількістю ВПО. Реагуючи на такі виклики, влада намагається підтримувати переселенців, проте наразі ситуація залишається досить складною.

Детальніше про проблеми ВПО в Україні читайте в аналітичному огляді М. Дем’яненка «Внутрішньо переміщені особи України: актуальні проблеми та шляхи їх розв’язання» в № 3 «Україна: події, факти, коментарі» (с.33-43).

Сучасний стан українсько-американських відносин

В нашій країні реалістично оцінюють значення України для Сполучених Штатів Америки і сподіваються на поглиблення співпраці з цим стратегічним партнером. При цьому є розуміння, що в США розглядають Україну у більш широкому європейському контексті, а не як самостійного гравця.

Про деталі сучасних двосторонніх відносин читайте в аналітичному огляді А. Потіхи «Відносини України та США на сучасному етапі в оцінках політиків і експертів» в № 3 «Україна: події, факти, коментарі» (с.27-33).