• ДО РІЧНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
  • Новації у сфері податкового законодавства України: тактичні кроки чи стратегічні завдання?
  • Урочисте відзначення 100-річчя НАН України
  • Матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Соціальна сфера в зоні АТО

Соціальна сфера в зоні АТО

Області держави які прийняли найбільшу кількість внутрішніх переселенців відчувають сьогодні зачне додаткове соціальне навантаження. Актуальність соціальних проблем на цих територіях спричинена, серед іншого, зростанням кількості вимушених переселенців та складні умови їх проживання; відсутністю соціальних виплат; нестабільною роботою банків; паралізованою роботою органів місцевого самоврядування та інш. Про це у матеріалі С. Полтавця, Громадська думка 21 (79).

Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг

Учені-біологи НАН України і, зокрема Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, добре усвідомлюють складність нинішнього екологічного становища в Україні та світі й намагаються в міру своїх сил і можливостей активно включатись у вирішення нагальних проблем довкілля. Докладніше про ефективні методи екологічного моніторингу та нові підходи до регулювання як заповідних, так і порушених природних екосистем у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 7.

Нові можливості для бізнесу

Нові можливості для бізнесу

Як використати результати дослідження соціальних мереж для розвитку власного бізнесу, чим можна зацікавити цільову аудиторію Facebook та інші рекомендації від маркетологів пропонуємо у випуску «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» № 20.

 

Промислове виробництво

Промислове виробництво

Головною причиною нинішніх проблем у вітчизняній економіці стали воєнні дії на Донбасі, знищення транспортної інфраструктури регіону тощо. Водночас, як відзначають експерти, у деяких галузях промислове виробництво останнім часом демонструє приріст. Про пошук у сучасних  складних політичних і економічних умовах промисловими підприємствами України шляхів та можливостей для збільшення виробництва власної продукції, необхідної як для українських споживачів, так і для зарубіжних партнерів, читайте у матеріалі А. Потіхи «Промислове виробництво в Україні: обнадійливі симптоми», «Резонанс», № 84.

Перспективні технології

перспективні технології

В умовах жорсткої конкуренції, яка загострюється кожну хвилину за лідерство на світовому ринку передових технологій, Україні важливо визначитися з тим, що може забезпечити їй не просто спостереження за світовими процесами розподілу прибутку, а безпосередню участь у цьому. Для цього потрібні не тільки більша активність у сфері досліджень та розробок, але й конкретні дії, які адекватні зусиллям конкурентів, спрямованим на підготовку до технологічної революції, яка безпосередньо залежить від розвитку нанотехнологій. Докладніше про міжнародну конкуренцію у сфері перспективних технологій у новому випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки» № 7.