bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
8
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Інститут фізики
НАН
4
4 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
5 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
6 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
7 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
3
8 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
9 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
10 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
2


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua