bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких у системі Scopus ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
16
2 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
14
3 Інститут фізики
НАН
11
4 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
9
5 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
7
6 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
7
7 Інститут ядерних досліджень
НАН
6
8 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
6
9 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
5
10 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
5


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua