bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30
40

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
6
2 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
3 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
3
4 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
2
5 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
6 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
7 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
8 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
9 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
10 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
11 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
12 Інститут економіки та прогнозування
НАН
1
13 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
14 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
1
15 Інститут математики
НАН
1
16 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
17 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
1
18 Інститут фізики
НАН
1
19 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
20 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
21 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
1
22 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
23 Президія Національної академії наук України
НАН
1
24 Університет банківської справи
МОН
1
25 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
1
26 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1
27 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua