bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
10
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Інститут математики
НАН
4
4 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
5 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
4
6 Інститут фізики
НАН
3
7 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
8 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2
9 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
2
10 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
11 Інститут соціології
НАН
2
12 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
2
13 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
2
14 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
2
15 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
16 Вінницький національний технічний університет
МОН
1
17 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
18 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
19 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
20 Інститут аграрної економіки
НААН
1
21 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
22 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
23 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
24 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
1
25 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
1
26 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
27 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
28 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
29 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
30 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
1
31 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
32 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
1
33 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
34 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
1
35 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
36 Одеський національний політехнічний університет
МОН
1
37 Президія Національної академії наук України
НАН
1
38 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
39 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
40 Сумський державний університет
МОН
1
41 Університет банківської справи
інші
1
42 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
1
43 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
44 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua