bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
10
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
7
3 Інститут фізики
НАН
7
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
6
5 Інститут математики
НАН
4
6 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
4
7 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
8 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
9 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
4
10 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua