bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20
30
40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
11
2 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
6
3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
6
4 Інститут математики
НАН
4
5 Інститут фізики
НАН
4
6 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
7 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
3
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
3
9 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
3
10 Сумський державний університет
МОН
3
11 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
3
12 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
3
13 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2
14 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
15 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
НАН
2
16 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
2
17 Інститут соціології
НАН
2
18 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
2
19 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
2
20 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
2
21 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
2
22 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
2
23 Вінницький національний технічний університет
МОН
1
24 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
1
25 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
26 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
27 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
1
28 Інститут аграрної економіки
НААН
1
29 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
30 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
1
31 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
1
32 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
1
33 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
1
34 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
35 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
36 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
37 Інститут проблем виховання
НАПН
1
38 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
39 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
1
40 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
1
41 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
42 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
1
43 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
1
44 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
45 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
46 Одеський національний політехнічний університет
МОН
1
47 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
1
48 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
49 Президія Національної академії наук України
НАН
1
50 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
51 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
52 Університет банківської справи
МОН
1
53 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
54 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua