bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥ 20 30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Установа Відомство Кількість
вчених
1 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
12
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
10
3 Інститут фізики
НАН
8
4 Інститут математики
НАН
7
5 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
7
6 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
5
7 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
4
8 Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
4
9 Інститут ядерних досліджень
НАН
4
10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
4
11 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
МОН
4
12 Сумський державний університет
МОН
4
13 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
МОН
4
14 Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
3
15 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
3
16 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
3
17 Вінницький національний технічний університет
МОН
2
18 Головна астрономічна обсерваторія
НАН
2
19 Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
20 Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
2
21 Інститут економіки та прогнозування
НАН
2
22 Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
НАМН
2
23 Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
2
24 Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
2
25 Інститут прикладної математики і механіки
НАН
2
26 Інститут соціології
НАН
2
27 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
2
28 Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
29 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
НАН
2
30 Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
2
31 Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
2
32 Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
2
33 Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН
2
34 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
2
35 Президія Національної академії наук України
НАН
2
36 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
2
37 Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
1
38 Дніпропетровська медична академія
МОЗ
1
39 Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
1
40 Інститут аграрної економіки
НААН
1
41 Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
42 Інститут геологічних наук
НАН
1
43 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
1
44 Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
1
45 Інститут магнетизму
НАН і МОН
1
46 Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
1
47 Інститут органічної хімії
НАН
1
48 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
1
49 Інститут прикладної фізики
НАН
1
50 Інститут проблем виховання
НАПН
1
51 Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
1
52 Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
1
53 Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
1
54 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
1
55 Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
1
56 Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
1
57 Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН
1
58 Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
1
59 Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
1
60 Національний університет харчових технологій
МОН
1
61 Одеський державний екологічний університет
МОН
1
62 Одеський національний політехнічний університет
МОН
1
63 Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
64 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
1
65 Ужгородський національний університет
МОН
1
66 Університет банківської справи
МОН
1
67 Харківський національний університет внутрішніх справ
МВС
1
68 Херсонський державний університет
МОН
1


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua