bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Бібліометрика української науки

Рейтинг відомств і установ за кількістю вчених,
індекс Гірша яких ≥
20
30 40
(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)


п/п
Топ-10 установ Відомство Кіль-
кість
вчених
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
29
2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
19
3 Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
17
4 Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
15
5 Інститут фізики
НАН
15
6 Інститут математики
НАН
14
7 Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
13
8 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
13
9 Інститут фізики конденсованих систем
НАН
10
10 Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
9


Центр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua