bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошук
Профілі науковців: Google Scholar - 50158, Scopus - 8715.
Індекси Гірша від Google Scholar оновлено 25.09.2019. Про зміни даних у Scopus просимо інформувати.

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar

Упорядкування за h-indexЦентр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua