bibliometrics

Бібліометрика української науки
Бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність


Пошук
Зареєстровано профілів науковців із: Google Scholar - 46444, Scopus - 6050.
Індекси Гірша від Google Scholar оновлено 30.01.2019. Про зміни даних у Scopus просимо інформувати.

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 

Рубрика Google Scholar

Упорядкування за h-indexЦентр досліджень соціальних комунікацій
www.nbuviap.gov.ua